green areas

Грижата за почистването и рутинното поддържане на зелените площи предлага професионална грижа за повечето потенциални и жизнеспособни зелени райони на общините в допълнение към промишлеността или бизнес зоните. Освен много други, те имат няколко десетилетия опит в поддържането […]